כינוסים, פירוקים והסדרי חוב

כינוסים, פירוקים והסדרי חוב

למשרד מיתר ניסיון רב שנים בתחום כינוס נכסים, פירוק חברות, הסדרי נושים ושיקום חברות בקשיים.

טיפול בתאגידים במצב של חדלות פירעון מחייב את העוסקים בתחום לידע רחב בתחומי משפט מגוונים, לניסיון מקצועי רב, להבנה כלכלית ולהתגייסות מהירה – על מנת לטפל במצב משברי במהירות וביעילות, תוך השגת תוצאות מיטביות.

למשרד ניסיון עשיר בטיפול בחברות במשבר ובטיפול בפירוקים, כינוסים והליכי הקפאת הליכים מהמרכזיים במשק הישראלי. עורכי הדין במשרד משמשים בעלי תפקיד (מפרקים, כונסי נכסים או נאמנים בהקפאת הליכים) במקרים מורכבים של חדלות פירעון של חברות תעשייתיות, חברות קבלניות, חברות מחשבים ותוכנה, חברות מסחריות ועוד. בתפקידיהם אלה הם מטפלים בתוכניות מורכבות של הבראה ושיקום חברות, מימוש נכסים, חקירות בעלי תפקידים, בדיקת תביעות חוב וטיפול בהסדרת השבתם לנושים על פי סדרי הקדימויות הקבועות בדין.

משרדנו אמון גם על ייצוג נושים, מובטחים ושאינם מובטחים, בהגנה על זכויותיהם במצבים של חדלות פירעון של חייבים, ובכלל זה על ידי מימוש נכסים, טיפול במצבים מורכבים של התנגשות בין זכויות של נושים וסדר קדימות של הבטוחות שעומדים לזכותם; הליכים משפטיים בפני בית המשפט שבפניו מתנהל הליך חדלות הפירעון, בערכאות נוספות ועוד. המשרד מייצג נושים ישראליים וזרים, לרבות תאגידים בנקאיים מובילים, ובכלל זה בנק לאומי לישראל בע”מ, בנק מזרחי המאוחד בע”מ, בנק הפועלים בע”מ, הבנק הבינלאומי הראשון בע”מ, וכן בנקים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים.

למשרד התמחות ייחודית בתחום של מימוש נכסי מקרקעין במסגרת הליכי כינוס נכסים של מיזמי נדל”ן שנקלעו לקשיים, לרבות מקרים מורכבים המצריכים השלמת הבנייה ומימוש הבטוחות שניתנו למימון הפרויקט. אחד הידועים מבין הפרויקטים בהם מטפל המשרד הוא קריסת קבוצת חפציבה, במסגרתו טיפל המשרד בהשלמתם של ארבעה פרויקטים שונים ברחבי הארץ בהיקף של מעל 600 יחידות דיור.

יחד עם מחלקות הליטיגציה והנדל”ן במשרד, מטפלת מחלקת חדלות הפירעון בכל ההיבטים של מכירה או השלמה של פרויקט שנקלע למשבר, לרבות התקשרויות עם קבלנים וספקים, יחסים עם ועדות התכנון והרשויות, טיפול בהיבטי מס, טיפול מול רוכשי יחידות והשלמת העסקאות עמם, טיפול מול הבנק המממן, טיפול בהשלמת השיווק של הפרויקט, גביית התקבולים ועוד.

בשנים האחרונות ייצג המשרד נושים בהסדרי חוב בולטים, ובכלל זה הסדרי החוב של קבוצת IDB, דלק נדל”ן, אפריקה ישראל בע”מ, חברות מקבוצת לידר וקבוצת חברות אשר בשליטת מר ישעיהו בוימלגרין, ניהל הסדרי חוב לקיבוצים ועוד.

בראש המחלקה עומד עו”ד פיני יניב, הנחשב למומחה בתחום עם יותר מ-20 שנות ניסיון. הצוות המשפטי כולל עורכי דין מיומנים ומנוסים בטיפול בפרויקטים מורכבים ובניהול נכסים ומימושם.

ניסיון מייצג

 • ייצוג הנאמנים לאיגרות החוב של IDB אחזקות בבית המשפט המחוזי והעליון – הובלת תהליך הסדר החוב באחת מחברות האחזקות הגדולות במשק הישראלי.
 • ייצוג בנק לאומי בהליכי הפירוק של חברת טאו תשואות, ובהליכים שנקט המפרק נגד הבנק בהיקף של מעל 1.5 מיליארד ש”ח.
 • ייצוג הנאמן על הסדר הנושים בחברת אפקון תעשיות, בתביעה נגד נושאי המשרה לשעבר בחברה (מקבוצת פלד-גבעוני) ובעל השליטה לשעבר, על סך 75 מיליון ש”ח.
 • ייצוג בנק מזרחי טפחות בהליכי כינוס נכסים של נכסי דלא ניידי של חברת בניה בצפון הארץ בגין חוב של מעל 100 מיליון ש”ח.
 • ייצוג בנק מזרחי טפחות בהליכי הסדר החוב של חברת סאני תקשורת.
 • ייצוג קרן טנא בהליכים משפטיים בקשר למכירת חברת גדות מיכליות ומאגרים לכימיקלים בע”מ בכינוס נכסים.
 • ייצוג חברת התקשורת הישראלית MobileAccess, מגובת הון סיכון, בהסדר הקפאת ההליכים המוצלח הראשון בישראל.
 • ייצוג בנק מזרחי טפחות בכינוס נכסים על מניות ארקדי גאידמק בחברת אוסיף, ומכירתן בסכום של מעל 100 מיליון ש”ח.
 • ניהול כינוסי נכסים מורכבים בפרויקטים של בנייה שנקלעו לקשיים.
 • ייצוג ארבעה בנקים שונים בהליכי הסדר הנושים של חברת אפריקה ישראל.
 • ייצוג חברת הפניקס בהליכי הסדר החוב של חברת דלק נדל”ן.