האחריות הסביבתית של משרדנו

אנו רואים עצמנו מחויבים לנהוג בכבוד כלפי סביבתנו ושואפים למזער למינימום את השפעותינו על שינויי האקלים ועל צריכת המשאבים הגלובלית.

כמשרד עורכי הדין המוביל בישראל, השקענו במהלך השנים מאמצים רבים לצמצם את ה- CARBON FOOTPRINT שלנו ולהפוך למשרד ירוק, בין היתר על ידי ניהול נכון של מיחזור הפסולת במשרד וכן של צריכת האנרגיה, הנייר והמים. לאחרונה מתוך הכרה בצו השעה, הגברנו את מאמצנו והשקעתנו בכל הקשור לשמירה על הסביבה, ואנו רואים עצמנו כעת מחויבים להנחיל דפוסי התנהלות ידידותיים לסביבה.

מה אנו עושים בכדי למזער את השפעתנו על הסביבה?

  • אנו מעודדים שמירה אלקטרונית של מסמכים להפחתת כמות ההדפסות במשרד
  • אנו מקטינים את השימוש בנייר על ידי הדפסת דו”צ כברירת מחדל
  • אנו מעודדים מעבר לחלופות אינטרנטיות במקום שימוש במדריכים ועיתונים מודפסים
  • אנו משתמשים בנייר ממוחזר ללא כלור, המיוצר מתאית שמקורה ביערות מנוהלים
  • אנו שולחים את כל פסולת הנייר שלנו לגריסה ולמחזור
  • במשרד מוצבים פחי מחזור לפלסטיק, נייר, בטריות ועוד
  • החלפנו את כל הנורות במשרד לנורות “ירוקות” בצריכת חשמל נמוכה
  • אנו מקפידים לכבות בסוף יום העבודה את כל מוצרי החשמל במשרד
  • אנו מעודדים שימוש בכלים רב פעמיים על מנת להפחית למינימום את השימוש בכלי פלסטיק ובכלים חד פעמיים בקפטריות שלנו