עדכוני לקוחות ופרסומים

תכנון ובנייה / דצמבר 2016

חוקיות הדרישה להפקדת כתב שיפוי מפני תביעות לפי 197 לחוק