תכנון ובנייה

תכנון ובנייה

מחלקת התכנון והבנייה במשרד מיתר, בעלת מומחיות וניסיון רב בקידום סטטוטורי של מיזמי נדל”ן מהגדולים בארץ ושל פרויקטים לתשתיות, בכלל זה בתחום התחבורה והאנרגיה.

המחלקה מעניקה ייצוג משפטי בכל ההליכים הסטטוטוריים לאישור תוכניות מתאר בכל הדרגים ובפני כל המוסדות, לרבות תוכניות מתאר ארציות, בהליכי הרישוי השונים, וכן בהתנגדויות ובהליכים משפטיים לרבות בוועדות ערר בעתירות מנהליות ועתירות בבג”צ.

קבוצת התכנון והבנייה במשרד מיתר בעלת מומחיות וניסיון רב בייצוג גורמים פרטיים וממשלתיים בכל הנוגע לקידום סטטוטורי של מיזמי נדל”ן מהגדולים בארץ ושל פרויקטים לתשתיות, בכלל זה בתחום התחבורה והאנרגיה.

קבוצת התכנון והבניה מדורגת בקביעות כקבוצה מובילה בתחומה בדירוגים המקומיים והבינלאומיים כאחד.

הליכי תכנון ורישוי – הקבוצה מעניקה ייצוג משפטי בכל ההליכים הסטטוטוריים לאישור תוכניות מתאר בכל המדרגים ובפני כל ועדות התכנון, מקומיות, מחוזיות וארציות וכן מלווה ומייצגת בהליכי הרישוי השונים.

הקבוצה מייצגת בהליכי התנגדויות ובהליכים משפטיים לרבות בוועדות ערר בעתירות מנהליות ועתירות בבג”צ.

היטלי השבחה ופיתוח – למשרד מומחיות וניסיון עשיר בייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים לדרישות היטלי השבחה בניהול הליכי שמאות מכרעת, וייצוג בעררים ובהליכים משפטיים בכל הערכאות הרלבנטיות. ניסיונה העשיר של הקבוצה בהליכים אלו, ובעבודה ובליווי שמאי המקרקעין הנוטלים חלק בהליך, מעניק ללקוחות המשרד יתרון בהתמודדות עם הדרישות.

לצוות המשרד התמחות בייצוג לקוחות בהתנהלות למול הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים ובהליכים משפטיים להפחתת לדרישות תשלום של היטלי פיתוח, לרבות תביעות השבה.

הפקעות ותביעות פיצויים –  צוות המשרד כולל עורכי דין מקצועיים מהדרגה הראשונה בטיפול וליווי הליכי הפקעת מקרקעין, תביעות לפיצויי הפקעה ותביעות לירידת ערך מקרקעין.

הקבוצה ליוותה את הליכי החקיקה של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה (תיקון 101), וכן את הליכי התקנת התקנות הנלווים.

עו”ד תמר מגדל, העומדת בראש קבוצת התכנון והבנייה של המשרד, מחזיקה בלמעלה מ-22 שנות ניסיון ונחשבת לאחת מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום התכנון והבנייה.