עדכוני לקוחות

דיני מיסים / נובמבר 2017

קיצור “תקופת החסימה” בעסקאות רכישה ובפירוק מרצון