עדכוני לקוחות

תכנון ובנייה / מרץ 2018

הפקדת תכניות מפורטות לחמשת המתחמים הכלולים בתכנית תא/3700 – “צפון-מערב העיר”