מרכז המדיה

עדכוני לקוחות

עסקאות ותיקים חדשים

חדשות

פברואר / 2017

הארכת תקופת ההסתגלות לתצהיר יצואן ועדכון רשימות הסדר ואסנאר

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

תעשיות בטחוניות ובטחון פניםתעשיות בטחוניות ובטחון פנים
דצמבר / 2016

אכיפה ראשונה של הרשויות בישראל כנגד ביצוע עבירת שוחד של עובד ציבור זר

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

תעשיות בטחוניות ובטחון פניםתעשיות בטחוניות ובטחון פנים
דצמבר / 2016

תזכיר הצעת חוק להגברת האכיפה על מנהלים בתעשיות הביטחוניות שיפרו את הוראות חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

תעשיות בטחוניות ובטחון פניםתעשיות בטחוניות ובטחון פנים
נובמבר / 2016

תקן ISO 37001- מערכות ניהול למניעת שוחד

העדכון המלא (באנגלית) זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

תעשיות בטחוניות ובטחון פניםתעשיות בטחוניות ובטחון פנים
אוקטובר / 2016

ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

תעשיות בטחוניות ובטחון פניםתעשיות בטחוניות ובטחון פנים
אוגוסט / 2016

טופס “תצהיר יצואן” – עדכון נוהל רשות המיסים

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

תעשיות בטחוניות ובטחון פניםתעשיות בטחוניות ובטחון פנים