עסקאות ותיקים חדשים

2010 / נובמבר 2009

Representation of VocalTec Communications Ltd. in its $200 million stock merger with YMax Corporation