עדכוני לקוחות

תכנון ובנייה / יולי 2016

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע”ו – 2016