עדכוני לקוחות ופרסומים

תכנון ובנייה / אוגוסט 2018

חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ 126) התשע”ח 2018 (“תיקון 126”)– השבחה כוללנית