/ אפריל 2020

הנחיות ה-OECD לגבי ניתוח אמנות מס לאור השפעת נגיף הקורונה