חדשות

2019 / אוגוסט 2019

האוצר צריך לבטל את היתרון הלא הוגן של העמותות