עדכוני לקוחות ופרסומים

הגבלים עסקיים ודיני תחרות / יוני 2020

היועץ המשפטי לממשלה הכיר בקיומו של איסור בדין הישראלי על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין, אך המליץ על יישומו באופן זהיר ומדוד