מרכז המדיה

עדכוני לקוחות

עסקאות ותיקים חדשים

חדשות

אפריל / 2023

בית המשפט העליון מקבל את הערעור של תנובה ומאותת כי תצומצם ההכרה בטענות בדבר מחיר מופרז

העדכון המלא זמין לקריאה כאן או באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות
ינואר / 2023

רשות התחרות מטילה עיצומים בשל “מחיר מופרז”

העדכון המלא זמין לקריאה כאן או באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות
ינואר / 2022

ראשת בית הדין לתחרות דוחה תביעות תמחור מופרז נגד תנובה

העדכון המלא (אנגלית) זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה-PDF.

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות
אוקטובר / 2021

רשות התחרות מבקשת להטיל עיצומים תקדימיים בגין תמחור מופרז

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה-PDF.

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות
דצמבר / 2020

גישת רשות התחרות לניתוח תחרותי בשווקים הדיגיטליים

העדכון המלא (אנגלית) זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה-PDF.

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות
יולי / 2020

שיתופי פעולה במכרזי תשתיות בראי דיני התחרות

אנו מזמינים אתכם לצפות בוובינר שנערך על ידי מחלקת הגבלים עסקיים ודיני תחרות במיתר ובהשתתפות אלעד שאול היועץ המשפטי של Exyte Israel. 

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות
יוני / 2020

היועץ המשפטי לממשלה הכיר בקיומו של איסור בדין הישראלי על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין, אך המליץ על יישומו באופן זהיר ומדוד

העדכון המלא זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

הגבלים עסקיים ודיני תחרותהגבלים עסקיים ודיני תחרות