עסקאות ותיקים חדשים

2015 / אוגוסט 2015

קונצרן הענק הסיני שנגחאי ז’וצ’ואן (Shnghai Jiuchuan Investment Group) רוכש את חברת הטלרפואה שח”ל