עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג הבית לסולידריות חברתית בהקמה וליווי של מיזם פילנתרופי חברתי חדשני