עסקאות ותיקים חדשים

2010 / נובמבר 2009

Representation of TEOCO in its acquisition of TTI Team Telecommunication for $58 million