עסקאות ותיקים חדשים

2020 / נובמבר 2020

ייצוג חברת טמרס מלונות בע”מ ברכישתה על ידי חברת ישראל קנדה מלונאות בע”מ בסכום של כ-155 מיליון שקל