עסקאות ותיקים חדשים

2014 / פברואר 2014

ייצוג חברת PrimeSense בעסקת המכירה לידי תאגיד בינלאומי