עסקאות ותיקים חדשים

2018 / אוקטובר 2018

ייצוג Perfecto Mobile ברכישתה ע”י Clearlake Capital-Backed Perforce Software