עסקאות ותיקים חדשים

2010 / נובמבר 2009

Representation of NICE Systems in its acquisition of e-Glue for $29 million