עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוקטובר 2020

ייצוג פייבר בגיוס של 400 מיליון דולר בהנפקה של אג”ח להמרה בריבית 0%