עסקאות ותיקים חדשים

2012 / נובמבר 2011

Representation of Facebook in its acquisition of Face.com