עסקאות ותיקים חדשים

2014 / ינואר 2014

ייצוג חברת Covidien בעסקת הרכישה של חברת Given Imaging