עסקאות ותיקים חדשים

2019 / ינואר 2019

ייצוג Bridges Israel Fund בהשקעה ב- Kando