עסקאות ותיקים חדשים

2020 / אוגוסט 2020

ייצוג של ביין קפיטל, פרנסיסקו פרטנרס וויולה ונצ’רס בסבב גיוס של חברת רדיס לאבס