עסקאות ותיקים חדשים

2012 / נובמבר 2011

Representation of Anobit in its acquisition by a multinational corporation