עסקאות ותיקים חדשים

2010 / נובמבר 2009

Representation of Amdocs in its $104 million cash acquisition of UK-based MX Telecom