עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / יולי 2021

Proposed Reform in the Taxation of Partnerships and Investment Funds in Israel