עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / יולי 2021

Proposed amendments to the “Angels Law” and proposed changes in the taxation of High-Tech companies and investors