עסקאות ותיקים חדשים

2020 / יוני 2020

משרדנו שימש כיועץ ישראלי לחתמי ההנפקה הציבורית של אודיוקודס בע”מ