עדכוני לקוחות

תכנון ובנייה / אוגוסט 2016

חובת מתן הקלה לתוספת דירות למגורים