עדכוני לקוחות

הגבלים עסקיים ודיני תחרות / יולי 2019

רשות התחרות פירסמה גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי