עדכוני קורונה COVID-19

2020 / יוני 2020

תקנה אירופאית חדשה בנושא פלטפורמת B2B2C (למשל שוקי רשת מקוונים, חנויות אפליקציות)