עדכוני לקוחות

תעשיות בטחוניות ובטחון פנים / דצמבר 2016

תזכיר הצעת חוק להגברת האכיפה על מנהלים בתעשיות הביטחוניות שיפרו את הוראות חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני