עסקאות ותיקים חדשים

2010 / נובמבר 2009

Meitar attorneys block a hostile attempt to take over Sella Capital