עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / אוגוסט 2012

חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע”ב-2012