/ אפריל 2020

הנחיות בעקבות תקנות שעת חירום – הוצאת עובדים/ות המוגנים תחת חוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום (חל”ת)