עדכוני לקוחות

תעשיות בטחוניות ובטחון פנים / דצמבר 2016

אכיפה ראשונה של הרשויות בישראל כנגד ביצוע עבירת שוחד של עובד ציבור זר