עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / אוגוסט 2012

החלטת מיסוי חדשה – קיומו של מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה עובד בישראל