עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / אפריל 2018

תוספת להקלה על תושבי ישראל בגין תשלומים לתושב חוץ מסלול הירוק החדש