חדשות

2021 / מרץ 2021

ניצחון לתאגידי המים העירוניים בבג”ץ בעתירה כנגד ניסיון הפיכתם לתאגידים אזוריים