עדכוני לקוחות ופרסומים

הגבלים עסקיים ודיני תחרות / אוקטובר 2021

רשות התחרות מבקשת להטיל עיצומים תקדימיים בגין תמחור מופרז