עסקאות ותיקים חדשים

2023 / יולי 2023

יצוג של Cybersecurity Cyera בגיוס 100 מיליון דולר מסדרה B לפי שווי של 500 מיליון דולר