חדשות

2022 / יוני 2022

ההתמכרות של משטרת ישראל לאיסוף מידע על אזרחים חייבת להיפסק