Careers

איכות הסביבה וקיימות

מיתר, עורכי-דין

About The Position

הזדמנות להשתלב בתחום מרתק, בלב הפעילות הסביבתית והתעשייתית בישראל.

תחומי אחריות:

  • ליווי גופים תעשייתיים לצד ליווי גופים ציבוריים דוגמת תאגידי מים, עיריות, חברות עירוניות וחברות ממשלתיות במגוון הנושאים הסביבתיים וסוגיות ESG.
  • ליווי עסקאות מיזוג ורכישה להם היבטים רגולטוריים וסביבתיים וליווי עסקאות מקרקעין בהן ישנו היבט סביבתי.
  • ליווי הליכי רגולציה.
  • ליווי גופי חיפוש גז ונפט.
  • ליווי הליכי ליטיגציה בסוגיות סביבתיות ותביעות זיהומים ומטרדים.

Requirements

  • בעל/ת ניסיון מעשי בתחום הדין הסביבתי מעל שנה.
  • ידע, הבנה וסקרנות לנושאי סביבה וקיימות.
  • ידיעת אנגלית על בוריה.

Apply for this position