דיני מכרזים

דיני מכרזים

מחלקת דיני המכרזים במשרד מיתר נחשבת למחלקה המובילה בארץ בנושא מכרזים. מחלקת דיני המכרזים של המשרד, המדורגת באופן קבוע בראש הדירוגים הישראליים והבינ”ל בתחום זה, היא בעלת ניסיון רב בתחום על כל גווניו. בין לקוחות המשרד בתחום נמנים שותפויות וחברות מקומיות ובינלאומיות המשתתפות במכרזים מסוגים שונים, וכן גופים ציבוריים שונים (חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות, תאגידי מים ותאגידים עירוניים) החייבים בעריכת מכרזים.
המשרד מטפל במספר רב של מכרזים מתחומים שונים ומגוונים בו זמנית, ובין היתר מכרזי תשתיות (תחבורה ציבורית, רכבות, נמלי ים ותעופה, כבישים ופיתוח תחנות כוח הולכת גז) מכרזי רכש, שירותים שונים (בניה, הקמת מערכות מידע, מחשוב, ארגון, בקרות) ועוד.
במסגרת שירותי המשרד בתחום המכרזים ניתן למנות:

ייעוץ וליווי לעורכי המכרזים וועדות מכרזים:

 • ייעוץ בשאלות של קיום פטור או אי קיום פטור מחובת עריכת מכרז
 • ייעוץ מקדים בשאלת סוג ההליך התחרותי המתאים ביותר להתקשרות המתוכננת
 • גיבוש אסטרטגיית המכרז והדרכים להשגת התוצאה המיטבית
 • עריכת הליכים מכרזיים מוקדמים כגון בקשה לקבלת מידע (RFI) ומיון מוקדם (PQ)
 • גיבוש תנאי הסף וגיבוש שאר תנאי המכרז (כללי התחרות, אמות מידה, מבחני משנה וכד’)
 • ניסוח תנאי המכרז
 • גיבוש תנאי העסקה מושא המכרז וניסוח תנאי חוזה ההתקשרות בין עורך המכרז לזוכה
 • ליווי הליך פרסום המכרז, והליך ההבהרות השאלות והתשובות
 • ליווי בהליך בחינת ההצעות העמידה בתנאי הסף וקביעת ציוני ההצעות
 • ליווי בשלב הערעורים וייצוג עורך המכרז/ועדת המכרזים בהליכים משפטיים
 • ליווי בשלב החוזי אל תוך שלב הביצוע

ייעוץ וליווי של חברות וגופים אחרים המשתתפים במכרזים:

 • ייעוץ בשלבים מקדימים בשאלת היכולת להשפיע על תוכן המכרז ו/או תוכן ההתקשרות
 • סיוע בגיבוש מיזמים (JV) להגשת מכרזים, ועריכת הסכמים בין שותפי ההצעה (pre bid agreement)
 • עריכת הסכמים מול קבלני משנה
 • ייעוץ וניסוח בשלב ההבהרות והשאלות
 • בחינה של ההיבטים המשפטיים של מסמכי ההגשה ושל העמידה בתנאי הסף ושאר תנאי המכרז
 • ייעוץ בשלבים שלאחר ההכרזה על הזוכה, תקיפת ההצעה הזוכה או הדיפת תקיפת ההצעה הזוכה
 • ייצוג בערעורים לוועדות המכרזים ובהליכים בפני ערכאות המשפט השונות
 • ליווי בשלבי ביצוע החוזה

עו”ד גיורא אונגר, השותף המוביל את מחלקת דיני המכרזים במשרד, הוא בעל ניסיון של למעלה מ- 35 שנים בתחום בפרט, ובתחומי המשפט האזרחי מסחרי בכלל, ובייצוג לקוחות בהתדיינויות מורכבות, בכל הערכאות המשפטיות, בבוררויות ובטריבונאלים ובפורומים שונים ובמחלקה מועסק צוות עורכי דין מיומן העוסק בתחום זה באופן קבוע ושוטף.