הצוות שלנו

  לירן בר-שלום שותף

  הורדת קובץ V-card

  פרטי קשר

  דרך אבא הלל סילבר 16
  רמת-גן, 5250608

  טל: 03-6103901 פקס: 03-6103686

  דוא"ל: liranb@meitar.com

  ביוגרפיה

  לירן בר-שלום הינו שותף במחלקת הליטיגציה של המשרד המתמחה בליטיגציה אזרחית ומסחרית מורכבת.

  ללירן ניסיון של כ-20 שנה בייצוג תאגידים ולקוחות פרטיים בסכסוכים עסקיים מורכבים בפני כל הערכאות השיפוטיות. לירן מתמחה בייצוג תאגידים ונושאי משרה בתובענות ייצוגיות ובתביעות נגזרות הנוגעות לדיני תאגידים, דיני ניירות ערך ומשפט מסחרי; בייצוג בנקים, בתי השקעות וחברי בורסה בתביעות כלכליות; ובייצוג בעלי מניות בסכסוכי שליטה. ללירן ניסיון נרחב בייצוג דירקטורים ונושאי משרה בתביעות בנוגע להפרת חובת האמונים וחובת הזהירות שלהם, וכן בתביעות הנוגעות לפרסום מידע מטעה כביכול בתשקיפים ובדיווחים ציבוריים.

  לירן מדורג על ידי Legal 500 כעורך דין מוביל בתחום הליטיגציה.

  read-more

  ניסיון מייצג

  • ייצוג בעלי שליטה בחברה ציבורית בתביעה בסכום של חצי מיליארד ₪ כנגד רוכשת מניות השליטה, אשר ביטלה את העסקה בטענה לשינוי מהותי לרעה בין מועד חתימת העסקה למועד השלמתה.
  • ייצוג חברי בורסה ובתי השקעות בתביעות הנוגעות למסחר בניירות ערך בבורסות בישראל ובעולם ובתביעות ייצוגיות ונגזרות.
  • ייצוג בנק לאומי לישראל בתביעות כלכליות בקשר למעשי הונאה שבוצעו נגד הבנק.
  • ייצוג בעלי מניות ודירקטורים בסכסוכי שליטה בחברות פרטיות, בקרנות גידור ובחברות בעלות רישיון לשיווק פנסיוני.
  • ייצוג חברה ציבורית בתביעה נגד בנקים זרים, רואי חשבון ודירקטורים לשעבר, אשר התרשלו ואפשרו לבעל השליטה להוציא ממנה שלא כדין 162 מיליון ₪.
  • ייצוג חברות טכנולוגיה בסכסוכים הנוגעים למימוש אופציות למניות, על ידי צדדים שלישיים.
  • ייצוג קק”ל בתביעה כנגד דירקטור לשעבר בגין נזק שנגרם לקק”ל בשל הפרת חובת האמונים שלו כדירקטור כלפי החברה.
  • ייצוג בעל מניות בחברה ציבורית בתביעה הנוגעת להפעלת זכות סירוב ראשונה נטענת ביחס למניותיו.
  • ייצוג חברת התרופות תרו בתביעה נגזרת שבה נטען כי הדירקטורים ונושאי המשרה בה התרשלו בכך שחברת הבת הפרה את הוראות הדין.
  • ייצוג קול אחזקות מקבוצת אלטיס, בעלת השליטה של חברת התקשורת הוט, בשתי תובענות ייצוגיות בסכום של 234 מיליון ₪ בקשר לעסקת מיזוג במסגרתה רכשה קול אחזקות הציבור והוט הפכה לחברה פרטית.
  • ייצוג הדירקטורים, מנהל הכספים והמנכ”ל של חברת Leadcom בדחיית תביעה ייצוגית בסך 115 מיליון ₪ הנוגעת לטענת תשקיף מטעה לכאורה.
  • ייצוג חברת התרופות הבינלאומית Mylan N.V., בקשר עם הצעת רכש עוינת לרכישת מניותיה של חברת התרופות הבינלאומית Perrigo Company Plc, בשווי של 30 מיליארד דולר.  
  • ייצוג בנק לאומי לישראל בסכסוך עם בעלי מניות מיעוט בבנק ערבי ישראלי, במסגרת הליכי המיזוג של בנק לאומי עם בנק ערבי ישראלי.
  • ייצוג בז”ן, המנכ”ל לשעבר ומנהל הכספים, בדחיית תובענה ייצוגית בסך 135 מיליון ₪ הנוגעת למידע מטעה כביכול שפורסם בדוחות התקופתיים של בז”ן.
  • ייצוג חברת תרו בהמרצת פתיחה שבה נתבקש בית המשפט להחיל את כללי ההצבעה הישראליים שבחוק החברות הישראלי על הצבעת בעלי מניות זרים ועל חברות ישראליות אשר מניותיהן מוצעות לציבור בארצות הברית.
  • ייצוג נאמן הסדר הנושים של קבוצת פויכטונגר תעשיות בתביעה בסכום של 92 מיליון ₪ נגד דירקטורים לשעבר, נושאי משרה ובעל השליטה בקבוצה.
  • ייצוג הדירקטוריון של חברת פרטנר בדחיית תביעות נגזרות בסכום של 653 מיליון ₪, הנוגעות לרשלנות לכאורה בחלוקת דיבידנדים וגיוס אגרות חוב.
  • ייצוג Sun Pharmaceuticals חברת תרופות בינלאומית, במאבק שליטה על Taro Pharmaceuticals,  חברת תרופות ישראלית מובילה.
  • הגנה על קרן הנדל”ן Sella Capital מפני ניסיון להשתלטות עוינת.
  • ייצוג תובע בבוררות לקבלת עמלה על עסקאות שנערכו במשך מספר שנים, במסגרתה זכה התובע בסכום של 50 מליון ₪.
  read-more