מרכז המדיה

עדכוני לקוחות ופרסומים

עסקאות ותיקים חדשים

חדשות

מאי / 2023

מעקב אחר עובדים מרחוק

העדכון המלא זמין לקריאה כאן או באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

דיני פרטיות והגנת מידעדיני פרטיות והגנת מידע
אפריל / 2023

עדכון הגנת מידע ופרטיות – אפריל 2023

העדכון המלא (באנגלית) זמין לקריאה באמצעות לחיצה על אייקון ה-PDF.

דיני פרטיות והגנת מידעדיני פרטיות והגנת מידע
אפריל / 2023

הכנסת אישרה את תקנות הגנת הפרטיות לעניין קבלת מידע מאירופה

העדכון המלא זמין לקריאה כאן או באמצעות לחיצה על אייקון ה- PDF.

דיני פרטיות והגנת מידעדיני פרטיות והגנת מידע
דצמבר / 2022

הגנת הפרטיות – פורסמו להערות הציבור טיוטת תקנות להעברת מידע אישי מהאזור הכלכלי האירופי לישראל

העדכון המלא זמין לקריאה כאן או באמצעות לחיצה על אייקון ה-PDF.

דיני פרטיות והגנת מידעדיני פרטיות והגנת מידע