חדשות

2017 / פברואר 2017

עושים סדר: הרשות לחדשנות שתפתח היום מול המדען הראשי